The new religious intolerance : overcoming the politics of fear in an anxious age

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martha C Nussbaum

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780674065901 (hbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 201.723 Civil rights

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 2012.

Mô tả vật lý: xiii, 285 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 282206

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH