The analytic tradition in philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott Soames

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0691160023

ISBN-13: 978-0691160030

Ký hiệu phân loại: 146.4 Positivism and related systems

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: volumes ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 282240

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH