Handbook of aluminum

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. Scott MacKenzie, George E Totten

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0824704940 (v. 1)

ISBN: 0824708962 (v. 2)

Ký hiệu phân loại: 669.9 Physical and chemical metallurgy

Thông tin xuất bản: New York ; Basel : M. Dekker, c2003

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 282739

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH