Origins of analytic philosophy : Kant and Frege

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Delbert Reed

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0826493378

ISBN-13: 978-0826493378

Ký hiệu phân loại: 146.4 Positivism and related systems

Thông tin xuất bản: London ; New York : Continuum, c2007.

Mô tả vật lý: x, 203 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 282759

Includes bibliographical references (p. [195]-198) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH