Continuum mechanics for engineers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George E Mase, George Thomas Mase, Ronald M Smelser

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1420085387 (hardcover : alk. paper)

ISBN: 9781420085389 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, c2010.

Mô tả vật lý: 370 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 283214

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH