Complete guide to foam rolling

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kyle Stull

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781492545613 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 613.710284 Physical fitness

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 283436

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH