Body composition : health and performance in exercise and sport

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henry Charles Lukaski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1498731678

ISBN-13: 978-1498731676

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xi, 388 pages : , illustrations (some color) ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 284186

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH