The political philosophy of Niccolò Machiavelli

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Filippo Del Lucchese

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1474404278

ISBN-10: 1474404286

ISBN: 9781474404273 (hbk.)

ISBN: 9781474404280 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 320.1092 The state

Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2015

Mô tả vật lý: 210 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 284900

Includes bibliographical references (pages 195-205) and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH