Photographic multishot techniques : high dynamic range, super-resolution, extended depth of field, stitching

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jürgen Gulbins, Rainer Gulbins

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-13: 978-1933952383

Ký hiệu phân loại: 771 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, CA : Sebastopol, CA : Rocky Nook ; Distributed by O'Reilly Media, c2009

Mô tả vật lý: vii, 227 p. : , col. ill. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 285247

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH