Nghiên cứu mô hình hóa và điều khiển biped robot

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Tấn Tiến, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Tiên

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2022

Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ

ID: 285292

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.892
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH