Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Deborah C Arangno, Murray R Spiegel, Robert C Wrede

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071375678

Ký hiệu phân loại: 515.076 Analysis

Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill, 2002.

Mô tả vật lý: viii, 433 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 28788

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH