Radio engineering for wireless communication and sensor applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arto Lehto, Antti Räisänen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580535429

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Artech House, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 28976

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH