Food additives data book elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lily Hong-Shum, Jim Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0632063955

ISBN-13: 978-0632063956

Ký hiệu phân loại: 664.06 Additives

Thông tin xuất bản: Oxford : Blackwell Science , 2003

Mô tả vật lý: xvii, 1016 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 29164

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH