The return of depression economics and the crisis of 2008

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul R Krugman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0393071014

ISBN-13: 978-0393071016

Ký hiệu phân loại: 330.9 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton & Company , 2009

Mô tả vật lý: 191 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 30521

Our newest Nobel Prize-winning economist shows how today's crisis parallels the events that caused the Great Depression and explains what it will take to avoid catastrophe.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH