Organic molecular solids

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M Schwoerer, H. C Wolf

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 3527405402

Ký hiệu phân loại: 530.413 Kinds

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2007

Mô tả vật lý: xi, 427 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 31069

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH