World of the elements : elements of the world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 3527320652

ISBN-13: 978-3527320653

Ký hiệu phân loại: 546 Inorganic chemistry

Thông tin xuất bản: Weinheim : WILEY-VCH, 2007

Mô tả vật lý: 111 p. : , col. ill. ; , 17 x 24

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 31070

Includes bibliographical references (p. 10
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH