Asymmetric synthesis with chemical and biological methods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dieter Enders, Karl-Erich Jaeger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527314733

Ký hiệu phân loại: 547.2 Organic chemical reactions formerly 547.139

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2007

Mô tả vật lý: xxiv, 445 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 31071

Includes bibliographical references and indexes
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH