American Cool : Constructing a Twentieth-Century Emotional Style

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter N Stearns

Ngôn ngữ:

ISBN-13: 978-0814771037

ISBN-13: 978-0814779798

Ký hiệu phân loại: 305.550973 Social classes

Thông tin xuất bản: New York : New York University Press, 1994.

Mô tả vật lý: 1 online resource (378 pages).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 312601

Includes bibliographical references (p. 311-359) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH