Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thương mại cơ khí Tân Thanh.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Châu Văn Thưởng, Võ Văn Tô

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 32931

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH