Write for business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Doherty, Lee Knapp

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 428.02465 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: England : Longman, 1987

Mô tả vật lý: 136 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 334

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH