Đồ án chuyên ngành

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Bích Diệp

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2022

Mô tả vật lý: tr. ;

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 335332

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH