Colloquial Arabic (Levantine) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leslie J McLoughlin

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 492 Afro-Asiatic languages Semitic languages

Thông tin xuất bản: London ; Boston : Routledge & Kegan Paul, 1982.

Mô tả vật lý: vi, 143, [2] p.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 34323

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH