Biosolids Engineering and Management [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yung-Tse Hung, Nazih K Shammas, Lawrence K Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1597451741

Ký hiệu phân loại: 628.364 Sewage sludge disposal

Thông tin xuất bản: Totowa, NJ : Humana Press, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 34417

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH