Mammalian Evolutionary Morphology [electronic resource] : A Tribute to Frederick S. Szalay

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marian Dagosto, Eric J Sargis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402069970

Ký hiệu phân loại: 599.138 *Mammalia (Mammals)

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science + Business Media B.V, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 34625

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH