Twitter for dummies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Burstiner, Laura W Fitton, Michael E Gruen, Steven D Miller, Leslie Poston

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 006.754 Special computer methods

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 34717

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH