Africa in stereo : modernism, music, and pan-African solidarity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tsitsi Jaji

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780199936373 (cloth : acid-free paper)

ISBN: 9780199936397 (pbk. : acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 809.896 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xi, 272 pages : , illustrations ; , 25 c

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 348708

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH