Health psychology : an introduction to behavior and health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda Brannon, Jess Feist, John A Updegraff

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1133593070 (hbk)

ISBN: 9781133593072 (hbk)

Ký hiệu phân loại: 616.0019 Diseases

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xxi, 521 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 349539

Includes bibliographical references (pages 424-480) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH