Foxfire 3 : animal care, banjos and dulcimers, hide tanning, summer and fall wild plant foods, butter churns, ginseng, and still more affairs of plain living

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wigginton Eliot

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0385022729

Ký hiệu phân loại: 974 Northeastern United States (New England and Middle

Thông tin xuất bản: Anchor Press, 1975

Mô tả vật lý: 511 s.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 34976

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH