Health psychology : a biopsychosocial approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard O Straub

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1464109370 (hbk)

ISBN: 9781464109379 (hbk)

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers, a Macmillan Higher Education Company, 2014

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 349814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH