Amphibian conservation : global evidence for the effects of interventions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rebecca K Smith, William J Sutherland

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1907807853 (Pbk.)

ISBN: 1907807861 (Hbk.)

ISBN: 9781907807855 (Pbk.)

ISBN: 9781907807862 (Hbk.)

Ký hiệu phân loại: 333.957216 Other natural resources

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xviii, 255 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 350346

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH