Quantum statistical mechanics : selected works of N.N. Bogolubov

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: N. N Bogoli͡ubov

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9789814612517 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 530.133 Quantum statistics (Quantum statistical mechanics)

Thông tin xuất bản: Hackensack, New Jersey : World Scientific, 2015

Mô tả vật lý: xi, 311 pages : , illustrations ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 350550

This book provides a comprehensive collection of selected works in the field of quantum statistical mechanics, authored by N.N. Bogolubov, Jr. It covers topics such as superfluidity, statistical mechanics, and the hydrodynamics of superfluid liquids, making it a valuable resource for researchers and students in the field of quantum physics
Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH