Move yourself : the Cooper Clinic medical director's guide to all the healing benefits of exercise (even a little!)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tim Church, Tedd Mitchell, Martin Zucker

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0470042230 (cloth)

ISBN: 9780470042236 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, c2008.

Mô tả vật lý: xi, 258 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 350619

Includes bibliographical references (p. 239-246) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH