Probiotic dairy products

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. Y Tamime

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1405121246 (alk. paper)

ISBN-13: 978-1405121248

Ký hiệu phân loại: 2006 C-291 Religion

Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2005.

Mô tả vật lý: xvi, 216 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 350788

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH