Communicating to manage health and illness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dale E Brashers, Daena J Goldsmith

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0203929187 (ebook)

ISBN-10: 0805844287

ISBN: 0805844295 (pbk : alk. paper)

ISBN: 0805861793 (hbk : alk. paper)

ISBN: 0805861807 (pbk : alk. paper)

ISBN: 9780203929186 (ebook)

ISBN-13: 978-0805844283

ISBN: 9780805844290 (pbk : alk. paper)

ISBN: 9780805861792 (hbk : alk. paper)

ISBN: 9780805861808 (pbk : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 610.14 Medicine and health

Thông tin xuất bản: New York : Routledge/Taylor and Francis Group, 2009.

Mô tả vật lý: viii, 352 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 351063

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH