Emotional Intelligence [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven J Stein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470157321

Ký hiệu phân loại: 152.4 Emotions

Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, Incorporated 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 35309

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH