Understanding digital terrestrial broadcasting

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Seamus O'Leary

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 158053063X

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Artech House , 2000

Mô tả vật lý: xxii, 272 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 35845

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH