Programming .NET security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adam Freeman, Allen Jones

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596004427

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA ; Farnham : O'Reilly, 2003

Mô tả vật lý: xviii, 693 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 35981

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH