Linux unwired

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edd Dumbill, Brian Jepson, Roger Weeks

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596005830

Ký hiệu phân loại: 005.268 Programming for specific operating systems

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc., 2004

Mô tả vật lý: xii, 297 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 36030

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH