Constituting Workers, Protecting Women : Gender, Law and Labor in the Progressive Era and New Deal Years

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julie Novkov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0472022861

Ký hiệu phân loại: 344.7301 Labor, social service, education, cultural law

Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, 2001.

Mô tả vật lý: 1 online resource (332 pages).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 371986

Includes bibliographical references (p. 277-296) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH