Politics, the basics [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen D Tansey

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 320 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2000

Mô tả vật lý: xx, 277 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 37519

Includes bibliographical references (p. 251-261) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH