The psychology of emotion : from everyday life to theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: K. T Strongman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471485675

ISBN: 0471485683 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 152.4 Emotions

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England : J. Wiley & Sons , 2003

Mô tả vật lý: x, 329 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 37591

Includes bibliographical references (p. [301]-317) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH