Sức mạnh của tĩnh lặng = Stillness Speaks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Hạnh, Eckhart Tolle

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6043352825

Ký hiệu phân loại: 204.4 Religious life and practice

Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2021

Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 379227

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 204.400
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH