Core Python programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wesley Chun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130832928

ISBN: 0132269937 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 0273695614 (pbk.)

ISBN: 9780132269933 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780273695615 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 38044

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH