Các yếu tố ảnh hưởng đến trung thành thương hiệu của khách hàng đối với ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia Định

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đình Luận, Nguyễn Thị Như Sa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.8342 Management of marketing

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2023

Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 381580

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.834
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH