Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa Hàn Quốc Học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Minh Thư, Nguyễn Phú Tụ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.812 Customer relations

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2023

Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 381626

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.812
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH