Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân cấp phường - quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đình Luận, Võ Văn Phương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2023

Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 381655

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH