The information systems security officer's guide, second edition [electronic resource] : establishing and managing an information protection program, second edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gerald L Kovacich

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann , 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 38192

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH