Protection of Materials and Structures from Space Environment elektronisk ressurs : ICPMSE-6

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zelina Iskanderova, Jacob I Kleiman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402025952

Ký hiệu phân loại: 620 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science + Business Media,Inc. , 2004

Mô tả vật lý: v.: digital

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 38663

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH