Twitter for dummies elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laura Fitton, Michael E Gruen, Leslie Poston

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub. , 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 266 s.) : , ill

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 39178

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH