Towards a Design Flow for Reversible Logic [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rolf Drechsler, Robert Wille

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9048195794

Ký hiệu phân loại: 005.1015 Programming

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V., 2010.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 39262

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH